08-10-2018 - 09:29

Hội nghị giao ban quý 3 cụm ATLC - SSCĐ tại xã Gia Phố gồm 3 xã Hương Giang, Hương Thủy và Gia Phố

Ngày 08/10/2018 thực hiện chương trình kế hoạch và nhiệm vụ phối hợp CA- QS. Tại hội trường UBND xã Gia Phố đã diễn ra Hội nghị giao ban quý 3, cụm ATLC- SSCĐ. Tới dự cùng hội nghị có đồng chí Đặng Văn Toàn- UVBTV, Trưởng Ban DVHU trưởng đoàn theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã Gia Phố.

Về phía CA huyện có đồng chí Phan Xuân Công trưởng CA huyện và các đồng chí CA huyện. Ban chỉ huy QS huyện có Đ/c trung tá Nguyễn cao Cường tiểu đoàn trưởng dự bị động viên và các đồng chí trong đoàn.

Ớ xã có các đồng chí Đặng Hồng Thanh PBT- CTHĐND xã, đồng chí Phạm Đức Thạch PBT - CTUBND xã và các lực lượng thường trực CA, QS xã.

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí NGuyễn Cao Cường trung tá tiểu đoàn trưởng dự bị động viên, thư ký cụm đã thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình AN chính trị trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận đồng chí Đặng Văn Toàn đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho các lực lượng CA- QS trong thời gian tới phát huy những kết quả đạt được tiếp tục nắm bắt tình hình, chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy các  cấp về việc ổn định tình hình để nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Về nhiệm vụ trước mắt tiếp tục tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác thải của huyện thành công và lực lượng CA, QS cần tiếp tục phối hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ mà đảng và chính quyền giao phó./.

Đặng Long

. . . . .