17-07-2018 - 04:42

Hội nghị Báo cáo viên tháng 7. Tập huấn công tác tuyên giáo năm 2018

Sáng ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương khê đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Đồng chí Lê Văn Khánh, phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự, trực tiếp giới thiệu các nội dung chuyên đề tập huấn.

sáng ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương khê đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Đồng chí Lê Văn Khánh, phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự, trực tiếp giới thiệu các nội dung chuyên đề tập huấn.
       Trên 200 đồng chí cán bộ tuyên giáo của 43 tổ chức cơ sở Đảng huyện Hương khê đã được tiếp thu 2 chuyên đề: Về công tác nghiên cứu dư luận xã hội và phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội. Đây là 2 chuyên đề bổ sung nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên tuyên truyền ở cơ sở. Đặc biệt có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ tuyên giáo có phương pháp, tư duy trong việc nghiên cứu, nắm bắt và điều tra dư luận xã hội. Nhất là trong thời điểm hiện nay khi mạng xã hội phát triển mạnh. Đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải nắm chắc tình hình, nhanh nhạy trong xử lý tình huống nhằm định hướng dư luận theo hướng tích cực. Đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu âm mưu chống phá cách mạng trên lĩnh vực thông tin, tư tưởng.
         Tại hội nghị, Đội ngũ báo cáo viên còn được tiếp thu các nội dung kế hoạch thực hiện chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện chỉ thị 20 ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo cũng đã quán triệt tình hình tư tưởng và một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tháng 8.
 
                                                                             theo huongkhe.hatinh.gov.vn

 

. . . . .