11-07-2018 - 17:24

Hội đồng nhân dân xã khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 kỳ họp thứ 6 HĐND xã Gia Phố tổ chức kỳ họp

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 7 năm 2018. Ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại hội trường tầng 2 hội đồng nhân dân xã khóa XX đã tổ chức khai mạc kỳ họp

Tới dự có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV trưởng Ban dân vận huyện ủy, trưởng đoàn công tác theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã, các đồng chí đại biểu H Đ ND huyện ứng cử tại khu vực, đại biểu lãnh đạo địa phương và các đồng chí đại biểu H Đ ND xã  tham dự.

Đ/c Đặng Hồng Thanh PBT ĐU- CT H ĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp đã được nghe các báo cáo về kinh tế - XH- QPAN các nội dung cử tri gửi tới kỳ họp. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như; Kinh tế có bước chuyển biến mạnh , thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch so với cùng kỳ năm 2017. VHXH có chuyển biến, QPAN được giữ vững. Sau khi nghe báo cáo kỳ họp đã tiến hành thảo luận với các nội dung về KTXH.

Đ/ C Đặng Văn Toàn HUV- TBDV Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri và đại biểu H Đ ND đặc biệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Toàn. Đồng chí Nguyến Tiến Dũng HUV -BT ĐU đã tiếp thu đồng thời giao một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng và củng cố tiêu chí NTM.

Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết các nội dung và chỉ tiêu trong nghị quyết với tỷ lệ 100% và bế mạc thành công tốt đẹp./.

Đặng long

. . . . .