04-07-2017 - 07:57

hội đồng nhân dân xã Gia Phố khóa XX kỳ họp thứ 3 ( kỳ họp bất thường)

Ngày 29/6/2017 tại hội trường tầng 2 UBND xã Gia Phố kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2020 được tiến hành.

Ngày 29/6/2017 tại hội trường UBND xã Gia Phố đã diễn ra kỳ họp thứ 3 ( Kỳ họp bất thường) HĐND xã Gia Phố. Tới dự cùng kỳ họp ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Việt HUV phó chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng nội vụ huyện Hương Khê.

Ở xã có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV bí thư Đảng ủy xã. Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND,MTTQ cùng các đại biểu HĐND xã khóa XX.

Tại kỳ họp đồng chí Phạm Đức Thạch thay mặt chủ tọa kỳ họp đã thông qua quyết định của UBND về việc cho thôi giữ chức chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Ngọc Bích vì lý do sức khỏe.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Phan Văn kỷ phó chủ tịch HĐND xã đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND xã đối với ông Phạm Đức Thạch.

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả đồng chí Phạm Đức Thạch đã trúng cử chức danh chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 206-2021 với tỷ lệ 84.61%

 

các đồng chí lãnh đạo tặng hoa đồng chí Phạm Đức Thạch chủ tịch UBND xã

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h 30 phút cùng ngày./.

                                                                                      Viết Long

 

 

 

 

. . . . .