16-11-2018 - 03:23

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Sáng ngày 15/11/2018 tại nhà VH xã Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Tham dự có các đồng chí trong BCH quân sự huyện Hương Khê, lãnh đạo đảng ủy, H ĐND, UBND, UBMTTQ xã các ban ngành đoàn thể cấp xã và tổng số 98 thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển.

Phát biểu giao nhiệm vụ cùng buổi khai mạc đồng chí Phạm Đức Thạch PBT- CT UBND đã quán triệt và giao Ban chỉ huy quân sự xã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019. Không được để tình trạng thiếu quân và không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Giao trạm Y tế phát huy vai trò của các thành viên, tiến hành khám tuyển trung thực khách quan đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu tiếp nhận tại buổi khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Duy đã tiếp thu các Ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện, HĐNV QS xã và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra./.

Đặng Long

. . . . .