14-12-2017 - 02:29

Hội CCB xã tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triền khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 13/12/2017 tại hội trường UBND xã Hội CCB đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017

Được sự nhất trí của TT Hội CC huyện Hương Khê, BTV đảng ủy xã ngày 13/12/2017 tại hội trường UBND xã hội CCB đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự ở huyện có Đ/c Phan Xuân Chiến PCT HCCB huyện Hương Khê. ở xã có các đ/c trong BTV, HĐND, UBND,UBMTTQ xã, các Đ/c trưởng các Ban ngành đoàn thể cấp xã, BT- XT và BCH 12 chi hội trên toàn xã.

Đ/c Hà Huy Tạo CT hội CCB khai mạc hội nghị

Tại hội nghị đ/c Phan Xuân Chiến PCT- HCCB huyện Hương Khê đã phát biểu đánh giá cao kết quả mà hội CCB xã Gia Phố đã đạt được trong năm 2017 đồng thời giao nhiệm vụ năm 2018 cho hội CCB xã nhà.

Đ/c Võ Xuân Chiến PCT hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu cùng hội nghị thay mặt lãnh đạo địa phương đ/c Đặng Hồng Thanh PBT- CTHĐND xã đã biểu dương kết quả và thành tích mà cán bộ và hội viên CCB đã nổ lực đạt được trong năm qua đồng thời triển khai một số công tacscaanf lưu ý trong thời gian tới cụ thể; Tiếp tục quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lý thưởng cách mạng, tích cực tuyên truyền trong hội viên về chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước đặc biệt công tác xây dựng NTM.

Đ/c Đặng Hồng Thanh PBT- CT HĐND xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ban thường vụ hội CCB xã đã tham mưu hội đồng thi đua khen thưởng xã trích ngân sách tặng giấy khen cho các tập thể  và các cá nhân có thành tích trong năm qua cụ thể; Về tập thể gồm chi hội thôn Phố Cường, chi hội thôn Tân Phố và các cá nhân gồm đ/c Võ Xuân Hồng chi hội trưởng thôn Trung Hải và ông Nguyễn Văn Nghiệm chi hội thôn Phố thượng

Đ/c Đặng Hồng Thanh PBT, CTHĐND tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân đạt xuất sắc năm 2017

Đặng Long

. . . . .