13-06-2018 - 10:38

giới thiệu về xã Gia Phố

Giới thiệu về xã Gia Phố

Giới thiệu khái quát về xã Gia Phố

 

Xã Gia Phố có vị trí địa lý năm phía Bắc thị trấn huyện Hương khê, phía Tây tiếp giáp đường Hồ chí Minh, địa bàn có Đường sắt Bắc Nam chạy qua và có sông ngàn sâu chảy qua hình thành 2 hợp tác xã là Gia Ninh và Đông Hải.

Diện tích tự nhiên 1154,94 ha trong đó diện tích SXNN là 369,69 ha còn lại là diện tích khác. Toàn xã có 12 đơn vị thôn.

Tổng số hộ 1540 Với 6179 nhân khẩu. Đồng bào theo đạo thiên chúa giáo chiếm tỷ lệ 80,2% với 2 nhà thờ xứ Thịnh Lạc và Ninh Cường.

Xã có một di tích Đền Voi Ngựa và chùa Phúc Linh là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh công nhận năm 2007 và cũng là nơi UBND huyện đặt địa điểm hội Phật Giáo huyện Hương Khê với gần 300 Phật Tử.

Phát huy truyền thống xã 2 lần anh hùng: Anh hùng trong kháng chiến và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành năng động của chính quyền địa Phương, sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân do đó xã Gia Phố luôn luôn là lá cờ đầu trong các lĩnh vực về kinh tế xã hội trong huyện nhà. Nhiều năm liền vinh dự nhận cờ thi đua dẫn  đầu phong trào của thủ tướng chính phủ.( từ năm 2003-2005). Là một trong những xã dẫn đầu trong phong trào toàn tỉnh từ 2000- 2007. Với những kết quả trên. Vinh dự xã Gia Phố tháng 6 năm 2009 được Ban bí thư TƯ Đảng chon xã Gia Phố là 1 trong 11 xã của cả nước đại diện cho khu vực Bắc miền trung thí điểm xây dựng chương trình NTM. Đến tháng 12 năm 2014 xã được công nhận danh hiệu xã NTM.

          Với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao. Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phố đoàn kết Lương Giáo một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các tiêu chí xây dựng NTM đều cơ bản hoàn thành và củng cố duy trì có chiều sâu, bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày.

Với truyền thống anh hung, người dân xã Gia Phố luôn cần cù trong lao động sản xuất và nhạy bén trong cơ chế thị trường, luôn phát huy các ngành nghề phụ như chế biến Bún, bánh đa, bánh mướt hình thành các làng nghề tại thôn Phố Thịnh và Phố Cường.. . Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu cuối năm 2018 là 35 triệu đồng/ người/năm.

 

Quốc phòng an ninh được giữ vững. văn hóa xã hội có bước phát triển đến nay 12/12 thôn đạt văn hóa, 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. 3/3 cơ quan đạt chuẩn cơ quan công sở văn hóa./.

Đặng Long

 

. . . . .