Giáo dục - Y tế

Ủy Ban Nhân Dân xã Gia Phố chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Ủy Ban Nhân Dân xã Gia Phố chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

30-05-2019
Thực hiện công văn số: 891/UBND-TTUD và công điện số: 06/CĐ-UBND của UBND huyện Hương khê về việc trển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê kiểm tra hồ sơ tiêu chí trừng học, tiêu chí giáo dục và đà tạo

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê kiểm tra hồ sơ tiêu chí trừng học, tiêu chí giáo dục và đà tạo

19-07-2018
Thực hiện chương trình kế hoạch và lộ công tác bổ sung bền vững tiêu chí trường học và giáo dục đào tạo. Phòng giáo đã kiểm tra hồ sơ tiêu chí
 Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017-2018

Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017-2018

01-06-2018
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục huyện Hương Khê và kế hoạch hoạt động của năm học. Các trường học trên địa bàn xã đã tổ chức tổng kết năm học 2017-2018
1 2