21-07-2018 - 16:11

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Phố với các hoạt động xây dựng NTM

Đoàn TN tham gia xây dựng NTM

Ngày 21/7/2018 Đoàn TN CS Hồ Chí Minh xã Gia Phố đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh khơi thông cống rãnh trục đường chính xã

Với tinh thần vì môi trường xanh sạch đẹp đoàn TN  đã huy động gần 50 ĐVTN tại các chi đoàn tham gia. Đã khơi thông gần 100m mương trục xã. Đây là hoạt động trong chuỗi các nội dung hường tới kỷ niệm ngày TBLS 27/7.

 

Anh chứ

. . . . .
Tin cùng chuyên mục