04-08-2018 - 16:09

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Phố chung sức xây dựng NTM

Để thực hiện chương trình, kế hoạch của tháng 8 năm 2018. Ngày 03/8/2018 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Gia Phố đã tổ chức xây dựng đường điện thắp sáng đường quê với chiều dài 800m tại thôn Phố Hòa xã Gia Phố với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Không chỉ xây dựng đường điện Đoàn xã còn tham gia huy động ĐVTN khơi thông cống rãnh trục chính xã và các trục thôn. Tổ chức sinh hoạt hè cho đội viên trong dịp hè.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Đoàn TN xã đang thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong xây dựng NTM và góp phần xây dựng quê hương Giia Phố giàu đẹp văn minh./.

Đặng Long

. . . . .