25-07-2018 - 11:47

Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng và bổ sung tiêu chí xây dựng NTM

Thực hiện quyết định số 2043 ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Hà tĩnh về thành lập đoàn kiểm tra bổ sung các tiêu chí các xã chưa đạt theo quyết định số 05 ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. sáng ngày 25/7/2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh và huyện đã kiểm tra việc khắc phục bổ sung các tiêu chí chưa đạt theo biên bản kiểm tra đoàn liên ngành tỉnh ngày 11/10/2017 gồm 3 tiêu chí; Cơ sở VCVH, khu dân cư mẫu, môi trường và ATTP.

Tham dự đoàn kiểm tra của tỉnh có đồng chí Ngô Đình Long Phó chánh VP ĐP NTM tỉnh làm trưởng đoàn. Ở huyện có Đồng chí Hoàng Công Lý PCT UBND huyện Phó VP NTM huyện và các đồng chí trong VP NTM huyện. Ở xã toàn Ban chỉ đạo , Ban quản lý xây dựng NTM.

Sau khi kiểm tra thực tế và hồ sơ liên quan thya mặt đoàn kiểm tra đ/c Nguyễn Minh Giang đã thông qua biên bản kiểm tra. theo đó đoàn đánh giá cao sự nổ lực vươn lên của Đảng bộ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã đã tích cực và khắc phục được nhiều nội dung . Bộ mặt Xã Gia Phố có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên hiện tại 3 tiêu chí chưa đạt cần tiếp tục bổ sung vững chắc để đạt chuẩn gồm; Cơ sở VCVH, khu dân cư mẫu, môi trường VSATTP. Thay mặt lãnh đạo xã nhà đồng chí Phạm Đức Thạch đã ghi nhận các ý kiến của đoàn và hứa quyết tâm sẽ thực hiện củng cố các tiêu chí trong thời gian tới để đạt 20/20 tiêu chí và hướng tới xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục