22-03-2019 - 01:30

Đoàn kiểm tra NTM tỉnh Hà tỉnh kiểm tra xã Gia Phố về công tác khắc phục các tiêu chí trong xây dựng NTM

Thực hiện chương trình công tác Ban chỉ đạo và văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 21/3/2019 tại UBND xã Gia Phố Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, sở VHTT, sở TNMT và văn phòng NTM huyện Hương Khê đã tổ chức kiểm tra tại xã Gia Phố về công tác khắc phục tiêu chí NTM tại xã Gia Phố.

Tham dự về thành phần đoàn của tỉnh có đồng chí Trần Đình Long phó chánh VP NTM tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh phó G Đ sở VHTT, lãnh đạo sở TNMT và trung tâm nước sạch tỉnh Hà tĩnh. Ở huyện có đồng chí Hoàng Công Lý phó chủ tịch UBND huyện chánh VPNTM huyện Hương Khê cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Hương Khê. ở xã có đồng chí Đặng Hồng Thanh NT ĐU- chủ tịch H ĐND xã trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, các đồng chí trong BQL, Ban chỉ đạo và cám bộ phụ trách các tiêu chí xây dựng NTM.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các đơn vị thôn và nghe các ý kiến đánh giá các sở ngành về công tác khắc phục tiêu chí. Đoàn đã tiến hành đánh giá và cơ bản kết luận: 

Về cơ bản đã có nhiều chuyển biến nhất định và phong quang đường làng ngõ thôn đã sạch đẹp. Tuy nhiên tiêu chí CSVC VH chưa có nhiều chuyển biến. Còn 2 nhà VH chưa xây dựng. Hệ thống hàng rào xanh tại các thôn và một số hạng mục tại các nhà VH thôn chưa có nhiều chuyển biến. Môi trường còn nhiều hộ chưa giải quyết dứt điểm..

Phhats biểu tại cuộc làm việc đại diện lãnh đạo địa phương đã ghi nhận và sẽ tiếp thu trong thời gain tới tiếp tục củng cố và hoàn thiện để đạt chuẩn vào cuộc kiểm tra vào 30/6/2019./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục