12-09-2017 - 08:58

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Gia Phố

Danh sách cán bộ công chức xã

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tiến Dũng

BT Đảng ủy

 

2

Phạm Đức Thạch

CT UBND

 

3

Phan Văn Kỷ

PCT HĐND

 

4

Lê Quang Hòa

PCT UBND

 

5

Phan Trọng Bình

CT MTTQ

 

6

Phan Anh Chứ

BT Đoàn

 

7

Nguyễn Thị Minh

CT Hội ND

 

8

Nguyễn Thị Thu Lan

CT Hội PN

 

9

Hà Huy Tạo

CT Hội CCB

 

10

Đặng Hồng Thanh

PBT CTHĐND

 

11

Lưu Văn Hùng

HĐ CT NTM

 

12

Đặng Văn Định

CC Địa chính

 

13

Nguyễn Văn Trang

CCGiao Thông

 

14

Đặng Viết Long

CC Văn hóa

 

15

Dương Thị Thắm

CC VHCS

 

16

Nguyễn Thị Hà

Văn phòng UB

 

17

Lê Đăng Hồng

Văn phòng TK

 

18

Trần Thị Vân Anh

CC tư Pháp

 

19

Lê Thị Giang

Kế toán

 

20

Hoàng Thị Châu

Kế toán

 

21

Nguyễn Thị Thu Hiền

VP ĐU

 

22

Nguyễn Văn Duy

Xã đội

 

23

Mai Doãn Định

Trưởng CA

 

 

. . . . .