25-01-2018 - 01:15

Đảng bộ xã Gia Phố tổ chức quán triệt, học tập , triển khai nghị quyết TƯ 6 khóa XII

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại nhà văn hóa xã Đảng bộ xã Gia Phố đã tổ chức học tập nghị quyết TƯ 6 khóa XII.

Thực hiện chương trình kế hoạch của BTV đảng ủy tháng 1 năm 2018. Ngày 23/1/2018 tại nhà văn hóa xã Đảng bộ xã đã tổ chức triển khai, học tập,quán triệt nghị quyết hội nghị TƯ 6 khóa XII.

Tới dự có đồng chí Trần Thị Hồng Thắm Phó Ban tuyên giáo huyện ủy và các đồng chí trong BTVĐU- TT HĐND- UBND - UBMTTQ các Ban ngành đoàn thể và 225 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trước khi học nghị quyết BTC đã trao huy hiệu

. . . . .