08-12-2017 - 07:32

Đảng bộ xã Gia Phố tổ chức học tập nghị quyết 03-NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Đảng bộ xã Gia Phố tổ chức học tập NQ 03 của BCH huyện ủy

Thực hiện chương trình kế hoạch của BTV huyện ủy chỉ đạo các Đảng bộ tổ chức học tập NQ 03 ngày 20/10/2017 của BCH huyện ủy. Ngày 05/12/ 2017 tại nhà văn hóa xã BTV Đảng ủy xã đã tổ chức học tập nghị quyết 03 của BCH đảng bộ huyện về xây dựng và phát trển văn hóa, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tới dự có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- TBDV HU trưởng đoàn 95 chỉ đạo phong trào xã. Các đồng chí trong BTV đảng ủy , HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành đoàn thể và 225 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trước khi quán triệt nghị quyết đồng chí Đặng văn Toàn đã trao huy hiệu 50, 55 tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Kỵ chi bộ thôn Phố Thịnh và đồng chí Nguyễn Văn Liệu chi bộ Trung Hải.

Đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- TBDVHU trao huy hiệu 50, 55 tuổi đảng cho đảng viên

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV BTĐU đã trực tiếp lên lớp giảng bài quán triệt nghị quyết trong toàn Đảng bộ và giao các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, các chi bộ tổ chức quán triệt và tuyên truyền trong toàn thể nhân dân về nội dung NQ đồng thời giao UBND xã xây dựng chương trình hành đồng để thực hiện NQ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BTĐU quán triệt NQ

Thay mặt UBND xã đồng chí Phạm Đức Thạch PBTĐU- CTUBND xã đã thông qua chương trình hành động để thực hiện NQ trong thời gian tới từ nay đến 2020.

Đồng chí Phạm Đức Thạch PBT- CTUBND thông qua chương trình hành động thực hiện NQ 

Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung nghị quyết và chương trình hành động của UBND xã thông qua và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày./.

Đặng Long

. . . . .