10-03-2019 - 14:24

Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM

Thực hiện sự chỉ đạo của TT Ban chỉ đạo NTM huyện Hương Khê. Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố đã tập trung, đoàn kết xây dựng củng cố các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Thực hiện sự chỉ đạo của TT Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hương Khê tại cuộc làm việc ngày 08/3/2019. ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Gia Phố đã tập trung chỉ đạo cán bộ và nhân dân ra quân xây dựng và củng cố xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, củng cố các tiêu chí về CSVC VH, tiêu chí môi trường.

Điển hình ra quân cho các nội dung  như xây dựng hàng trăm mét  bồn trồng hoa tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Nhân Phố, mở rộng hành lang đường hàng trăm mét để xây dựng mương thoát nước tại khu dân cư mẫu thôn Tân Phố và khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh tại các trục đường chính, tuyên truyền hàng trăm Pa Nô áp phích về xây dựng NTM, xây hàng ngàn m bồn hoa tại trục đường chính ..V.V..

Bên cạnh đó các nội dung củng cố tiêu chí được đẩy nhanh tiến độ như: Xây dựng mới nhà VH thôn Nhân Phố, xây dựng cổng chào và khuôn viên nhà văn hóa thôn Trung Hải...

Các phong trào đã thực sự làm cho bộ mặt đường làng, ngõ xóm thêm sạch đẹp và văn minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương phấn đấu giữ vững và đạt chuẩn các tiêu chí NTM./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục