04-08-2018 - 15:56

Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố ra quân dọn vệ sinh và chỉnh trang vườn hộ khu dân cư

Trong 2 ngày 03,04 tháng 8 năm 2018 cán bộ và nhân dân xã Gia Phố đã ra quân dọn vệ sinh chỉnh trang vườn hộ xây dựng khu dân cư mẫu

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban quản lý , Ban chỉ đạo xây dựng NTM trong 2 ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2018 tại  thôn Phố Cường, Phố Thịnh và Phố Hương và một số thôn khác cán bộ và nhân dân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ thôn và chỉnh trang vườn hộ.

Trong 2 ngày ra quân cán bộ và nhân dân đã sẻ phát gần 3km đường trục chính, đường nội thôn. Khơi thông cống rãnh mương thoát nước được gần 1km. Xây dựng đường điện thắp sáng với chiều dài 800m. Các tổ chức đoàn thể cấp xã đã huy động tối đa các đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện cùng các đơn vị thôn.

Với tinh thần xây dựng NTM là có điểm mở đầu như khônng có kết thúc. Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố đang nổ lực phấn đấu không ngừng để xây dựng các khu dân cư mẫu ngày càng xanh sạch đẹp./.

Đặng Long

. . . . .