14-08-2018 - 15:38

BCH đảng bộ xã họp đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ KT-XH, An ninh Quốc phòng 5 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện lịch công tác tháng 8 năm 2018. Chiều ngày 14/8/2018 tại hội trường UBND xã BCH Đảng bộ xã đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo về KT-XH, QP- AN 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018.

Tham dự cùng hội nghị có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- Trưởng Ban DV trưởng đoàn 95 chỉ đạo phong trào xã và toàn BCH đảng bộ xã.

 Đồng chí Đặng Hồng Thanh PBT- CTHĐND xã đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo 7 tháng đầu năm cụ thể; Các nhiệm vụ về KT, XH và QPAN được giữ vững, thu ngân sách đạt 120% kế hoạch HĐND huyện giao và 99% kế hoạch  HĐND xã giao...., VHXH có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên nhìn chung trong xây dựng NTM còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Cơ sở VCVH, tiêu chí môi trường và khu dân cư mẫu. 

Tại hội nghị sau khi nghe các ý kiến phát biểu đ/c Đặng Văn Toàn UVBTV, trưởng đoàn chỉ đạo phong trào xã đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho BCH và lãnh đạo địa phương thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT Đảng ủy đã ghi nhận ý kiến chỉ đạo đồng chí Đặng Văn Toàn và đồng thời kết luận; trên cơ sở nhận định và đánh giá tình hình 5 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt là khắc phục các tiêu chí NTM để đạt 20/20 tiêu chí. Tăng thu ngân sách, giữ vững AN- TT và tham gia tốt các hoạt động VHVN- TDTT. Giữ vững đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng NTM./.

Đặng Long

. . . . .