Báo cáo

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 60/BC-UBND 21/06/2019 Thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
2 61/BC-UBND 21/06/2019 Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
3 số 62/BC-UBND 27/06/2019 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 6; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019
4 57/BC-UBND 07/06/2019 Công tác tổ chức chỉ đạo tiêm phòng đạt thấp tại xã Gia Phố
5 33/BC-UBND 09/04/2019 V/v rà soát, đăng ký học nghề cho lao động nông thôn năm 2019
6 8/BC-UBND 07/02/2019 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019
7 11/BC-UBND 19/02/2019 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2019
8 46 17/05/2019 về việc giải quyết kiến nghị của ông Dương Văn Tính thôn Nhân Phố, xã Gia Phố