21-02-2019 - 10:14

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Gia Phố tổ chức động thổ xây dựng nhà VH thôn Nhân Phố để bổ sung tiêu chí cơ sở vật chất VH đạt chuẩn

Để củng cố tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa hiện nay theo quyết định 05 của UBND tỉnh xã Gia Phố còn một số nhà văn hóa thôn còn thiếu diện tích khuôn viên cũng như diện tích nhà VH. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tiến hành cho xây dựng 3 nhà VH thôn gồm: Thôn Nhân Phố, thôn Hải Thịnh và thôn Phố Trung.

Sáng ngày 20/2/2019 tại khuôn viên nhà VH thôn Nhân Phố đại diện nhà thầu, lãnh đạo xã và tư vấn công trình và Ban MT thôn Nhân Phố đã tổ chức động thổ xây dựng nhà VH thôn Nhân Phố với số tiền gần 1 tỷ đồng.

                                                                                                                                Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục