18-10-2018 - 04:12

Ban chỉ đạo xây dựng NTM và đoàn công tác theo quyết định 95 của huyện ủy làm việc về công tác xây dựng NTM tại xã Gia Phố

Thực hiện chương trình kế hoạch của TT đảng ủy xã, chiều 18/10/2018 tại hội trường UBND xã Gia Phố. Ban chỉ đạo xây dưng NTM xã Gia Phố đã tổ chức họp đánh giá kết quả đã làm được trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2018. Tham dự cùng hội nghị có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- Trưởng Ban DVHU, trưởng đoàn công tác theo quyết định 95 chỉ đạo PT xã và các thành viên đoàn 95.

Đồng chí Phạm Đức Thạch PBT- CT UBND xã đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đánh giá ngày 25/7 /2018 đến nay; Cụ thể củng cố các tiêu chí chưa đạt về tiêu chí CSVCVH đã tu sửa nhà VH phố Hòa các hạng mục lợp mái, lát gạch, sơn sửa... làm cổng các thôn Phố Thịnh, Phố Cường và Phố Hương. Tiêu chí môi trường đã kiểm tra xử lý các hộ gây ô nhiễm trên đại bàn. Tập trung tuyên truyền nhân dân dọn vệ sinh phong quang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang vườn hộ...Tiêu chí khu dân cư mẫu đã tổ chức xây dựng 10 vườn mẫu làm 250m đường ngõ thôn làm hệ thống thoát nước...

Phát biểu chỉ đạo kết luận đồng chí Đặng Văn Toàn đã ghi nhận sự cố gắng trong thời gian qua. Đồng thời đã chỉ đạo trong thời gian tới các nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện tốt các tiêu chí bị sụt giảm và phục vụ tốt đoàn kiểm tra vào cuối năm 2018./.

 Đặng Long

. . . . .