22-10-2018 - 11:18

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hương Khê làm việc với Ban chỉ đạo xã Gia Phố về công tác khắc phục bổ sung các tiêu chí NTM

sáng ngày 20/10/2018 tại hội trường UBND xã Gia Phố Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hương Khê làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Gia Phố.

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Tân UVBCH tỉnh Đảng bộ- BT huyện ủy trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hương Khê. về phía UBND huyện có đồng chí Hoàng Công Lý PCT huyện Hương Khê.

Đ/c Phạm Đức Thạch báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Đức Thạch PBT- CT UBND xã đã báo cáo kết quả khắc phục các tiêu chí theo biên bản làm việc của đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra xã ngày 25/7/ 2018.

Sau khi nghe báo cáo đồng chí chủ tịch UBND xã. Hội nghị đã thảo luận với các nội dung trong thời gian tới để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các tiêu chí. Kết thúc thảo luận đồng chí Đinh Hữu Tân trưởng Ban chỉ đạo huyện đã phát biểu chỉ đạo với hội nghị.

Đồng chí đã ghi nhận những nổ lực, cố gắng của Ban chỉ đạo xã trong thời gian qua đồng thời giao Ban chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới cụ thể;

Đối với các tiêu chí đã bền vững cần tiếp tục củng cố hồ sơ đầy đủ. Riêng các tiêu chí được đánh giá chưa đạt như cơ sở VCVH cần quy hoạch 2 nhà VH thôn sau sát nhập gồm thôn Phố Thượng và Hải Thịnh làm 1 nhà văn hóa, thôn Phố Hạ và Phố Trung làm 1 nhà. Trước măt lập quy hoạch, dự toán triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn Nhân Phố bằng nguồn từ NS xã và nhân dân đóng góp, huyện sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.

Tiêu chí Môi trường cần tuyên truyền nhân dân dọn VSMT, kiểm tra các hộ gia đình chăn nuôi và SXKD gây ô nhiễm MT, xứ lý nghiêm các hộ không chấp hành. Tiêu chí Khu dân cư mẫu tập trung xây dựng theo 10 tiêu chí phấn đấu cuối năm 2018 đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra công nhận đạt và giữ vững xã NTM./.

Đặng Long

. . . . .
Tin cùng chuyên mục