19-07-2018 - 01:20

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Gia Phố họp triển khai kế hoạch phòng chống bão số 3

Thực hiện công điện số 11 của UBND huyện Hương Khê về phòng chống lụt bão. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Gia Phố tổ chức họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phòng chống bão số 3

Ngày 18/7/2018 tại hội trường tầng 2 UBND xã. Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã họp triển khai phân công  công tác cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo xã về tuyên truyền ứng phó với cơn bão số 3 (Sơn Tinh)

Để thực hiện công văn 1097 của UBND huyện đồng chí Phạm Đức Thạch PBT-CT UBND xã đã phân công các thành viên và lực lượng CA,QS túc trực tại các công trình xung yếu quan trọng trên địa bàn như; Đập Chà Chạm, đập Khe Dài…Các công trình quan trọng như cầu qua sông Ngàn sâu, cầu Chợ Vạn, đồng thời phân công 3 thuyền và lực lượng sẵn sàng tham gia tiếp tế và ứng cứu nhân dân tại những vùng thấp trũng gồm 5 thôn vùng Đông Hải và 4 thôn khu vực Gia Ninh.

Đ/c Phạm Đức Thạch PBT- CTUBND chủ trì hội nghị

Bên cạnh đó đồng chí Phạm Đức Thạch giao trách nhiệm cho các cán bộ chỉ đạo thôn nắm chắc tình hình tại thôn trước trong và sau bão, lũ để kịp thời tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo xã./.

Đặng Long

 

. . . . .