30-10-2018 - 07:15

Ban chỉ đạo khám tuyển nghĩa vụ quân sự xã Gia Phố tổ chức họp triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Chiều ngày 30/10/2018 tại hội trường số 2 UBND xã Gia Phố. Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự xã đã họp triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Tham dự cùng hội nghị có đầy đủ các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các đồng chí thôn đội 12 đơn vị thôn.

Đ/c Phạm Đức Thạch PBT- CT UBND xã phát biểu tại hội nghị

Tại buổi họp đồng chí Phạm Đức Thạch đã triển khai các nội dung chuẩn bị công tác khám tuyển quân sự năm 2018 đồng thời nghe đồng chí Nguyễn Văn Duy xã đội trưởng báo cáo công tác điều tra các thanh niên trong độ tuổi 18-25 tuổi có mặt tại địa phương và số trong độ tuổi khôngcos mặt tại địa phương.

Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung của Hội ghị đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới Ban chỉ huy quân sự xã tiếp tục đi sâu nắm rõ hơn các thanh niên, số điện thoại tiếp tục tham mưu phát lệnh gọi khám tuyển tại xã đúng theo quy định. Giao trạm Y tế xã chuẩn bị các trang thiết bị và tham mưu kinh phí phục vụ công tác khám tuyển đạt yêu cầu đề ra để phục vụ công tác khám tại huyện./.

Đặng Long

. . . . .