10-01-2019 - 13:21

Ban chấp hành đảng bộ xã tổ chức kiểm điểm cuối năm 2018

Sáng ngày 09/1/2019 tại hội trường số 2 Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức kiểm điểm tập thể và các thành viên BCH năm 2018.

Dự và chỉ đạo cùng buổi tổ chức kiểm điểm ở huyện có đồng chí Đặng Văn Toàn UVBTV- Trưởng Ban DVHU- Trưởng đoàn  theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- Nguyên BT Đảng ủy cùng các đồng chí trong BTV, BCH đảng ủy xã.

Đòng chí Đặng Hồng Thanh PBT- CT H ĐND xã đã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể BCH trong thời gian qua. Các đồng chí trong BCH đã tiến hành thảo luận và góp ý vào báo cáo với tinh thần nhìn thẳng vào kết quả đã làm được trong thời gian qua đồng thời góp ý vào những nhược điểm chưa khắc phục để tiếp tục xây dựng phong trào ngày  một tốt hơn.

Tiếp đó các đồng chí cá nhân  trong BCH đã tự trình bày các kiểm điểm cá nhân của mình và lần lượt từng đồng chí trong BCH đã góp ý xây dựng với sự thẳng thắn và tính cầu thị cao. 14/14 đồng chí trong BCH đã được góp ý đầy đủ. Tiếp đó hội nghị cũng đã bỏ phiếu xếp loại các cá nhân và tập thể theo quy định.

Hội nghị cũng được nghe ý kiễn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng văn Toàn UVBTV- Trưởng Ban DVHU, trưởng đoàn theo quyết định 95 chỉ đạo phong trào xã ghi nhận và đồng tình với các nội dung đã triển khai. Đồng thời căn dặn các đồng chí sau khi được góp ý cần ghi nhận đồng thời những điểm mạnh cần phát huy, những tồn tại cần có hướng khắc phục để năm 2019 không còn lặp lại.

Hội nghị thống nhất cao với các nội dung và kết thúc gần 1,5 ngày làm việc./

Đặng Long

. . . . .