19-05-2017 - 01:36

Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phố Học dâng hương báo công với Bác tại đảo hồ bình sơn huyện Hương Khê

Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phố Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Hà Huy Tạo

. . . . .